Care mot Covid-19

Åtgärderna nedan uppdaterades 2 juli 2020 och kan komma att uppdateras genom våra nyhetsbrev. Åtgärderna riktar sig till Cares befintliga kunder, men vi välkomnar givetvis alla kommande kunder att vara med oss i kampen mot Covid-19!

Läs mer under nyheter