Care mot Covid-19

Skyddsåtgärder

Åtgärderna nedan uppdaterades 17 november 2020 och kan komma att uppdateras genom våra nyhetsbrev. Åtgärderna riktar sig till Cares befintliga kunder, men vi välkomnar givetvis alla kommande kunder att vara med oss i kampen mot Covid-19!

Läs mer under nyheter

Pandemianpassade alternativ

för arbetslivsinriktade hälsokontroller utöver vår befintliga!

Klicka här för mer info