Tips för helhetshälsa!

8 mål för en god hälsa & tipsen som skapar helhetshälsa!

I samband med rådande pandemi vill vi på Care därför dela lite tips till dig som individ på hur du kan påverka din hälsa – som primärt inte utgår för att minska smittrisker, utan för att främja en god helhetshälsa hos dig över lag.

Folkhälsomyndigheten har fastslagit 8 målområden för en god hälsa som vi vill spinna vidare på och situationsanpassa efter läget. Kanske finns det nåt du kan göra för att förändra din situation?

Mål 1: Sök föräldrastöd vid behov

En del av oss har barn, vilket ställer särskilda krav på oss i dessa orostider. Det tidiga livets villkor är nämligen särskilt viktigt för barnens framtida hälsa och därav också din egen. Tips! Ta stöd av barnhälsovården eller skolhälsovården om du känner dig osäker på hur du kan skapa, stötta och stärka en god start i livet! Du är inte ensam.

Mer om vad du kan efterfråga här

Mål 2: Skapa kunskap & kompetens

Kunskap och kompetens genom utbildning skapar möjligheter och stärker psykologiska och sociala resurser samt ger en faktiskt möjlighet att påverka den egna situationen, vilket kan minska fysiska och psykosociala risker. Tips! Utforska vad du har fallenhet för eller tycker är kul. Kanske finns det någon utbildning eller kurs du har funderat på som kan vara något att falla tillbaka på i tider av oro? Botanisera på studera.nu och se vad som lockar din blick! Det kan generera en större känsla av frihet nu när alla viktiga och skärpta råd utmanar den. Varför inte ta en kurs på din kammare?

Få inspiration på studera.nu

Mål 3: Påverka ditt arbete, dina arbetsförhållanden & din arbetsmiljö

Det är viktigt för hälsan att skapa en meningsfull tillvaro och arbetet är en viktig friskfaktor för just den sakens skull. Specifikt stärker gynnsamma arbetsförhållanden personlig utveckling, hälsa och välbefinnande, medan ogynnsamma arbetsförhållanden ökar risken för ohälsa. Tips! Fokusera inte enbart på det som inte fungerar utan också på det som faktiskt fungerar. Det sägs att det över hela världen genomförts tusentals studier av depression, ångest och annan ohälsa men bara hundratals studier av vad som skapar glädje och lycka. Det kanske inte är så konstigt att vi har svårt att skapa glädje och lycka, för vi vet inte så mycket om det ämnet. Börja med dig själv. Vad blir du lycklig av hemma och på arbetet? Vad får dig att känna arbetsglädje? Just nu kan det vara svårt att vara optimistisk, men försök att lista ett antal saker och uppmuntra gärna fler i ditt arbetsteam göra likadant. Finns det några gemensamma nämnare som din närmsta chef kanske skulle kunna använda sig av och försöka stärka ännu mer? Jag lovar att det kommer att bli enklare att finna arbetsglädje. Den som söker, den finner – det är sen gammalt!

Härligt poddavsnitt för att tränas i positiv psykologi

Mål 4: Se över dina inkomst-/försörjningsmöjligheter

Ekonomisk stress är en vanlig orsak till ohälsa, medan ekonomisk säkerhet skapar en trygghet som bygger för hälsa på alla sätt. Tips! Se över ditt inkomstskydd. Är du med i a-kassan? Om inte är det bra läge att säkra upp din egen situation nu. För att ha rätt till a-kassa normalt sett måste man ha varit medlem i ett år, men i pandemitider räknar a-kassan 1 månad som 3 vilket i praktiken innebär att du efter 4 månader har kommit upp i din rätt – och det är ju toppen just nu! Observera dock ev förändringar då det är situationsanpassat utifrån nuläget. Har du någon annan inkomstförsäkring genom dina privata eller fackliga försäkringar? Se över vad som gäller dig.

Mer info om a-kassa

Mål 5: Bli trygg i ditt boende/din närmiljö

Bostaden är en viktig plats för återhämtning, vila och rekreation. En sund, trygg och trivsam boendemiljö är också ett grundläggande mänskligt behov. Tips! Se efter så att ditt hem är en trygg miljö. Är det kaos hemma blir oron större mentalt. Det rör alltifrån ett att skapa en rutin för att motverka ett stökigt hem till att uppmärksamma sig (eller en vän) där nära relationer är skadliga i sitt hem. Om du upplever en skadlig situation som är våldsbenägen eller hotfull är det särskilt viktigt att du tar kontakt med brottsofferjouren på 116 006. Om du är utsatt för direkt fara ringer du 112. Att vara i sin bostad ska inte bara vara ett boende eller en plats för distansarbete – det ska vara Hemma.

En viktig kortfilm om våld i nära relationer

Mål 6: Främja dina levnadsvanor

Många av förutsättningarna för en god hälsa påverkas av livsvillkoren och av dina egna val och levnadsvanor. Titta på områdena nedan och fundera över vad du behöver mer eller mindre av!

Lättsamt klipp från Nyhetsmorgon om "att hitta hälsan"

Sömn

Det är vetenskapligt bevisat att sömnen bygger immunförsvaret. Var därför strategisk med din sömn. Gå och lägg dig i tid och låt rutinerna gälla även helger – give and take på någon timme eller två!

Ladda ner appen Headspace för att boosta din sömn

Fysisk aktivitet

För många har den fysiska aktivitetsnivån minskat i samband med bristen på möjlighet till gruppträning, sport och gym. Vi vill uppmuntra er att bevara er motion så mycket det går! Om du har behov av gruppträning – se då till att tävla med en kompis på distans (stegräknartävling?). Tips! Använd din telefons hälsoapp för möjligheten till att sparras med en kollega eller vän! Men börja med dina personliga motivationsfaktorer.

Tips för att komma igång!

Kost

D-vitamin är viktigt för immunförsvaret och nu med solens frånvaro (solen genererar D-vitamin), så är det viktigt att äta tillskott eftersom det är svårt att få i sig rätt mängd via fet fisk som annars är den främsta känna. D-vitaminstatus kan ha betydelse för mottagligheten för luftvägsinfektioner. Tips! För att stå bättre rustad rekommenderas 10 mikrogram/dag som tillägg under vinterhalvåret. Ett solpiller kan man säga!

Hitta ditt sätt för att optimera dina kostvanor och din vardagsmotion

Alkohol

Det är många som fastnar i tanken att man ska få unna sig nu, när allt annat ställs in. Det är förstås en god grundtanke, men man får inte glömma bort att vissa saker man unnar sig faktiskt är giftigt för kroppen. Allra helst om den där känslan av att behöva unna sig kommer var och varannan dag. Har du koll på vad som är för mycket? Har du utvecklat en tolerans (”jag blir ju inte påverkad så det är ingen fara”)?

Få koll på din alkoholkonsumtion

Tobak

Tips! Sätt ett stoppdatum. Skriv ner det! Identifiera dina måste-cigaretter och dina slentrian-cigaretter. Ta bort den viktigaste cigaretten sist. Kom ihåg! Suget varar bara 2 minuter – bestäm dig för vad du ska göra under den tiden. Se till att du har det hemma. Kan vara mineralvatten, tuggummi (vanligt), kan vara nötter, kan vara skor att gå ut med! Undvik att ersätta cigaretten med snus.

Stöd för att sluta med tobak

Mål 7: Ta kontroll över ditt liv & var delaktig

Att ha kontroll över sitt eget liv, tillit till andra, inflytande och delaktighet är viktigt för en god fysisk, psykisk och social hälsa. Tips! Genom att ta tag i något/några av dessa mål skapar du en stark påverkansmöjlighet för situationen i dessa orostider och kan minska effekten av ovissheten. Vilket målområde vill du börja med?

Roligt poddavsnitt om en fresh start och att skjuta upp saker

Mål 8: Etablera en grundkontakt med hälso- & sjukvården

Det är viktigt att veta vilken vårdcentral du kan vända dig till om behov skulle uppstå. Tips! Se över vilken vårdcentral/hälsocentral som du vill tillhöra - det ett bra läge att göra det nu. På så vis slipper du onödig administration om det väl skulle finnas behov av en vårdkontakt. Om du upplever ohälsa relaterat till ditt arbete eller som påverkar dig i arbetet, eller om du har en ohälsa kopplat till riskbruk/skadligt bruk rekommenderar vi dock att du pratar med din arbetsgivare för vidare stöd.

Etablera kontakt digitalt

Lycka till & glöm inte att stretcha

både kropp och mindset!