Kartlägga och optimera arbetssätt utifrån valda påverkansfaktorer i arbetsmiljön (ergonomiska, fysikaliska, kemiska, biologiska och/eller psykosociala faktorer). Insatsen syftar till att effektivisera arbetssätt genom att reducera tids-/energibortfall och ohälsa, och därmed också reducera produktionskostnader. Timdebitering utifrån profession.