Tjänster & Produkter

Vaccinationer

Vi hjälper er att skydda era medarbetare mot smittrisker som går att undvika.

Resevaccin

 • Kolera
 • Gula febern
 • Japansk Encephalit
 • Meningokocker
 • Tyfoidfeber

Vanliga vaccin

 • Hepatit A och B
 • Stelkramp
 • TBE
 • Säsongsinfluensa
 • Mässling
 • Polio
 • Röda hund
 • Kikhosta
 • Påssjuka 

Övriga vaccinationstjänster

 • Vaccionationskonsultation
 • Ordination
 • Receptförskrivning.

Arbetsgivaren ska enligt AFS 2005:1 vid behov och utan kostnad för arbetstagarna erbjuda vaccination och andra medicinska förebyggande åtgärder och kontroller om arbetstagarna kan ha utsatts för eller riskerar att utsättas för skadlig exponering för smittämnen eller andra biologiska agens. Det kan till exempel röra sig om resevaccination inför tjänsteresa eller vaccinering för arbete som innebär avloppshantering eller utomhusarbete.

Det kan vara svårt att veta om det finns ett behov av vaccinationer hos er, varför vi gärna hjälper er att kartlägga ett ev behov.

 

Vi är företagshälsan som anpassar sig efter era behov och önskemål.

Kontakta oss för att höra hur vi kan stötta just er verksamhet.