Vaccinationer

Resevaccin

Kolera, Gula febern, Japansk Encephalit, Meningokocker, Tyfoidfeber

Läs mer i vår meny (avsnitt 4)

Vanliga vaccin

Hepatit A och B, Stelkramp, Fästingvaccin, Säsonginfluensa, Mässling, Polio, Röda hund, Kikhosta, Påssjuka etc

Läs mer i vår meny (avsnitt 4)

Övriga vaccinationstjänster

Vaccionationskonsultation, Ordination, Receptförskrivning

Care hjälper er att skydda era medarbetare

mot smittrisker som går att undvika!

Arbetsgivaren ska enligt AFS 2005:1 vid behov och utan kostnad för arbetstagarna erbjuda vaccination och andra medicinska förebyggande åtgärder och kontroller om arbetstagarna kan ha utsatts för eller riskerar att utsättas för skadlig exponering för smittämnen eller andra biologiska agens. Det kan till exempel röra sig om resevaccination inför tjänsteresa eller vaccinering för arbete som innebär avloppshantering eller utomhusarbete.

 

Kontakt

Care Competence AB
Norreviksvägen 12
373 54 Senoren
070-294 18 11

Hitta hit!


    Fyll i koden: captcha