Tjänster & Produkter

HR & organisation

Vi hjälper till att se hur allt hänger ihop.

HR-tjänster

Personalfrågorna blir mer aktuella i en osäker period som vi befinner oss i. Det kan handla om att skapa möjligheterna att förändra arbetstider för att bättre kunna anpassa arbetskraften utifrån behov. I oroliga tider behöver man arbeta mer strategiskt med HR, då det är ganska långa och komplicerade processer. Vi underlättar dem!

Förbättring och kostnadssänkning

Genom att arbeta med verktygen Lean och Six Sigma kan vi hjälpa våra kunder att minska kostnader. Vi har lång erfarenhet att arbeta med just rationalisering genom dessa verktyg. Ibland kan det vara bra att ta in externa ögon för att skapa nya arbetssätt och fånga upp delar som inte tillför för er och era kunder. Vår organisationskonsult har arbetat i många olika branscher och har ”Black Belt” och genomfört ca 40 Kaizen weeks.

Vi är företagshälsan som anpassar sig efter era behov och önskemål.

Kontakta oss för att höra hur vi kan stötta just er verksamhet.