Tjänster & Produkter

Din hälsopartner både som arbetsgivare och anställd.

Vi erbjuder våra tjänster inom områdena arbetsmiljö, utbildning, hälsa, rehabilitering, HR och organisation.

Vårt huvudsakliga tjänsteutbud är arbetsmiljöarbete, utbildning, hälsokontroller, vaccinationer, riktade individinsatsersjukvårdsrådgivning men också HR, organisations- och utvecklingsarbete. Vi arbetar för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

Låt oss vara med i ert kontinuerliga arbete med personalvård och öka frisknärvaro inom företaget.

Arbetsmiljöarbete

Vi stöttar er operativt och rådgivande, men ni är experterna på er egen arbetsmiljö.

Hälsokontroller

Vi har mätvärdena – ni skapar mervärdet.

Utbildning

Vi håller i utbildningen – ni håller i det fortsatta engagemanget.

Vaccinationer

Vi hjälper er att skydda era medarbetare mot smittrisker som går att undvika!

Hälsokontroller

Vi har mätvärdena – ni skapar mervärdet.

Vaccinationer

Vi hjälper er att skydda era medarbetare mot smittrisker som går att undvika.

Riktade individinsater/ rehabilitering

Vi stöttar er i rehabiliteringsprocessens alla skeden.
Vårt arbetssätt

Vi stöttar er främjande, förebyggande och rehabiliterande på organisation, grupp och individnivå.

Vår tilltro är att vi gemensamt ska optimera hälsa, arbetsglädje och produktivitet hos er.

Vår 9-fältare

Var har ni varit, var är ni, och vart vill ni?

Med vår 9-fältare får ni en tydlig överblick om vart ni positionerar er med ert arbetsmiljöarbete.

Några av våra kunder

Vi är företagshälsan som anpassar sig efter era behov och önskemål.

Kontakta oss för att höra hur vi kan stötta just er verksamhet.