Tjänster & produkter

Care Competence är din hälsopartner både som arbetsgivare och anställd. Vi erbjuder våra tjänster inom områdena hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering. Vårt huvudsakliga tjänsteutbud är arbetsmiljöarbete, utbildning, hälsokontroller, vaccinationer, riktade individinsatser och sjukvårdsrådgivning. Vi arbetar för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

Låt oss vara med i ert kontinuerliga arbete med personalvård och öka frisknärvaro inom företaget!

 

VÅRA VIKTIGA VÄRDEN

  • Rörlighet
  • Glädje
  • Personliga

VÅRT ARBETSSÄTT

Vårt arbetssätt är främjande, förebyggande och återuppbyggande (rehabiliterande). Vi arbetar på tre systemnivåer: organisation, grupp- och individnivå.

Vår tilltro är att vi gemensamt ska optimera hälsa, arbetsglädje och produktivitet hos er kunder!

Kontakt

Care Competence AB
Norreviksvägen 12
373 54 Senoren
070-294 18 11

Fyll i koden: captcha