Arbetsmiljöarbete

Care stöttar er operativt och rådgivande, men ni är experterna på er egen arbetsmiljö!

Läs mer om Arbetsmiljöarbete

Utbildningar

Vi skapar innehållet tillsammans! Care håller i utbildningen – ni håller i det fortsatta engagemanget!

Läs mer om Utbildningar

Hälsokontroller

Care har mätvärdena – ni skapar mervärdet!

Läs mer om Hälsokontroller

Care Competence - mobil företagshälsa

Ta hand om det viktigaste på ditt företag!

Vaccinationer

Care hjälper er att skydda era medarbetare mot smittrisker som går att undvika!

Läs mer om vaccinationer

Riktade individinsatser / rehab

Var med oss och se växapotentialen i det vissna - rensa grogrunden, lyft det sunda och vörda det som är skadat!

Läs mer om riktade individinsatser

Provtagning

Care hjälper er att kartlägga risk- och friskfaktorer för (o)hälsa!

Läs mer om provtagning

Sjukfrånvarostöd

Care rådger och analyserar statistik - ni får översikt i realtid!

Läs mer om Sickan

Care Competence - Mobil Hälsa

Care Competence anser att varje enskilt företag med dess personal är unikt och därför anpassar vi vår verksamhet efter era specifika behov och önskemål. Vi är en av fåtal aktörer som arbetar mobilt bland annat genom vår fullt utrustade hälsobuss. Företagshälsa i anslutning till arbetsplatsen ger optimal utdelning. Resultat som leder till ett minskat produktionsbortfall i och med att ni slipper förflytta er vid eventuella kontroller, sköterskebesök mm. Med vår mobila företagshälsa skapas förutsättningar hos vår personal för ökad förståelse för er arbetsmiljö. Vi är lättillgängliga och fokuserar i första hand på förebyggande och främjande åtgärder, vilket leder till en ökad kostnadseffektivitet.

Ta hand om det viktigaste på ditt företag!

Kontakt

Care Competence AB
Norreviksvägen 12
373 54 Senoren
070-294 18 11

Hitta hit!


    Fyll i koden: captcha