Tjänster & Produkter

Hälsokontroller

Vi har mätvärdena – Ni skapar mervärdet

Förebyggande hälsokontroller

Lagstadgade medicinska kontroller

Nyanställningskontroller

  • Nyanställningskontroll
  • Drogtest 
  • Alkoholmarkörer
  • Belastningskontroll

För att göra det enklare, spara tid och effektivisera kostnader kan vi erbjuda kombinerade medicinska kontroller för arbetsmiljörisker som involverar liknande medicinska undersökningar. Om så önskas, hjälper vi er gärna med detta!

Varför hälsokontroller?

Det finns olika typer av hälsokontroller. Dels finns det hälsokontroller som arbetsgivaren erbjuder av good will för att stärka arbetstagaren i att göra medvetna val för sin egen hälsa, men också för att fånga upp ett eventuellt behov av rehabilitering (återuppbygga). Det finns också hälsokontroller som är lagstadgade (medicinska kontroller) som regleras i bland annat Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Transportstyrelsens författningssamling och Vägverkets författningssamling. Dessa är obligatoriska  eller kravställda att erbjudas arbetstagaren. Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljöföreskrifterna efterföljs samt att föra eventuella register på utförda kontroller enligt rådande föreskrifter – men även här kan vi hjälpa till! 

Det kan vara svårt att veta om det finns ett behov av medicinska kontroller hos er, varför vi gärna hjälper er att kartlägga ert behov. 

Hälsokontrollernas gemensamma mål är att fånga/förebygga besvär eller skador som har en arbetspåverkan och/eller livsstilsinverkan samt att stärka de friskfaktorer som främjar hälsa såväl som en sund arbetsmiljö. 

Vinsterna med hälsokontroller och för vem?

Att ordna för hälsokontroller kan vara av stort värde för företaget att upptäcka eventuella brister i livsstilsval och i arbetsmiljö, både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Arbetstagaren själv får en kvalitativ rådgivning, provsvar och medvetandegörs orsak-verkan i syfte att skapa förändringsberedskap. Ni som arbetsgivare får en statistisk återkoppling efter utställt uppdrag  som kan användas som en del i ert systematiska arbetsmiljöarbete. 

Hur kan vi stötta er genom hälsokontroller?

Vi använder oss av metoden motiverande samtal under hälsokontrollerna. Denna specifika samtalsmetod och förhållningssätt syftar till att öka motivationen för beteendeförändringar som gynnar både individen och gruppen, och därmed även arbetsmiljön – vi är varandras arbetsmiljö!

Vi är företagshälsan som anpassar sig efter era behov och önskemål.

Kontakta oss för att höra hur vi kan stötta just er verksamhet.