Utbildningar

Arbetsmiljöutbildningar

Grundläggande arbetsmiljölagstiftning, SAM i praktiken, Olycksfall/arbetsskada och tillbud, Arbetslivsinriktad rehabilitering, Riskbruk och skadligt bruk/beroende, Organisatorisk och social arbetsmiljö

Läs mer i vår meny (avsnitt 2)

Nischade utbildningar

Fysikaliska risker (buller, vibrationer, värme/kyla etc), Kontorsarbete, Belastningsergonomiska risker (lyftteknik), Nattarbete, D-HLR (hjärt- och lungräddning), Kommunikation, ledarskap och utveckling, Stresshantering, Hälsoinspiration, Etc

Läs mer i vår meny (avsnitt 2)

Lagstadgade utbildningar

Kemiska arbetsmiljörisker (härdplastutbildning), Fibrosframkallande damm

Läs mer i vår meny (avsnitt 2)

Vi skapar innehållet tillsammans! 

Care håller i utbildningen – ni håller i det fortsatta engagemanget! 

Varför utbildning?

Risker i arbetsmiljön förknippar vi ofta med olycksfall och tillbud. Vi har också god kunskap i kemiska risker. Idag verkar det dock som att riskerna har förskjutits till de mjuka värdena som handlar om stress och mobbing/utanförskap, och det kloka mottot ”vi är varandras arbetsmiljö” går varmt. Men de fysiska riskerna finns ju kvar - om än förfinade. En industriarbetare, som tidigare har haft tungt fysiskt arbete, har fortfarande kvar ergonomiska risker i och med maskinoperativt bildskärmsarbete. Så hur påverkas egentligen människan av alla risker, tidigare såväl som nytillkomna, och hur kan vi arbeta med arbetsmiljön mer systematiskt? 

Utbildningen syftar till att utveckla dina kunskaper i hur du kan arbeta med arbetsmiljöfrågor utifrån ditt ansvar. Det handlar om att förstå, förutse och förebygga risker knutet till de arbetsmiljöfaktorer som påverkar människan.  

Vinsterna med utbildning och för vem?

Att utbilda är en av de mest ekonomiskt bärande insatserna – dels för att fler kan nås på en och samma gång, men också för att dem i arbetsledande funktion kan stärkas att själva driva arbetsmiljöarbetet framåt samt för att stärka medarbetarna att göra medvetna val för sin egen hälsa. 

Hur kan Care stötta er med utbildning? 

Med utbildning önskar Care stärka er i arbetet med att främja friskfaktorer och förebygga risker innan situationer där ni behöver återuppbygga det som har skadats uppträder. Utbildningen innefattar teori men också övningar och frågeställningar för att ni ska kunna omsätta kunskapen till praktisk handling.   

Vi anpassar utbildningen efter era förutsättningar och behov, men ni funderar själva över vad ni måste göra för att de praktiska förslagen ska förverkligas.

Kontakt

Care Competence AB
Norreviksvägen 12
373 54 Senoren
070-294 18 11

Hitta hit!


    Fyll i koden: captcha