Utbildningar

Vi håller i utbildningen, ni håller i det fortsatta engagemanget.

 • Grundläggande arbetsmiljölagstiftning.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken.
 • Olycksfall/arbetsskada och tillbud.
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering.
 • Riskbruk och skadligt bruk/beroende.
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö.
 • Fysikaliska risker (buller, vibrationer, värme/kyla, el, strålning, synergonomi)
 • Kontors- och belastningsergonomi.
 • Nattarbete
 • D-HLR (hjärt- och lungräddning).
 • Kommunikation
 • Ledarskapsutveckling
 • Stresshantering
 • Sömn
 • Hälsoinspiration.
 • Kemiska arbetsmiljörisker (härdplastutbildning).
 • Fibrosframkallande damm.
 • Vibrationer
 • Buller

Varför utbildning?

Risker i arbetsmiljön associerar vi ofta till fysiska olycksfall och tillbud. Idag verkar riskerna ha förskjutits till de mjuka aspekterna som stress, mobbing och utanförskap, och där det kloka mottot ”vi är varandras arbetsmiljö” har fått ökad betydelse. Arbetsmiljön är föränderlig och en industriarbetare som tidigare utförde tungt fysiskt arbete har nu andra ergonomiska risker kopplade till maskinoperativt bildskärmsarbete.

Hur påverkas människor egentligen av alla dessa risker, både de som funnits tidigare och de som är nytillkomna? Och hur kan vi mer systematiskt arbeta med arbetsmiljön för att förebygga dessa risker?

Syftet med arbetsmiljöutbildningar är att stärka kunskapen om hur arbetsmiljöfrågor kan hanteras utifrån det egna ansvarsområdet. Det handlar om att förstå, förutse och förebygga risker som är kopplade till olika arbetsmiljöfaktorer som påverkar människor.

Genom utbildningen ges verktyg och insikter för att aktivt kunna arbeta med arbetsmiljön på ett mer strategiskt sätt. Det innebär kunskap om att identifiera potentiella risker, ta initiativ till förebyggande åtgärder och skapa en säker och hälsosam arbetsplats.

Att förstå och hantera arbetsmiljöfrågor är viktigt för att främja trivsel och välbefinnande på arbetsplatsen och minska risken för ohälsa och arbetsrelaterade skador. Genom att gemensamt arbeta för en bättre arbetsmiljö kan vi skapa en mer produktiv och hållbar arbetsplats där alla kan trivas och prestera på sin bästa nivå

Vinsterna med utbildning och för vem?

Utbildning är en av de mest ekonomiskt effektiva insatserna när det gäller arbetsmiljö – både på grund av möjligheten att nå ut till fler samtidigt och för att stärka dem i arbetsledande funktioner att driva arbetsmiljöarbetet framåt. Dessutom ger det medarbetarna verktygen att ta medvetna beslut för sin egen hälsa.

Hur kan vi stötta er med utbildning?

Genom utbildning strävar vi efter att stärka er förmåga att främja friskfaktorer och förebygga risker innan situationer uppstår där ni måste återuppbygga det som eventuellt har skadats. Utbildningen omfattar såväl teori som praktiska övningar och frågeställningar för att säkerställa att ni kan omsätta den inhämtade kunskapen till konkret handling.

Vi anpassar utbildningen efter era specifika förutsättningar och behov, samtidigt som ni själva får reflektera över vilka åtgärder som behöver vidtas för att förverkliga de praktiska förslagen. På så vis blir utbildningen en skräddarsydd resurs som hjälper er att skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö.

Vi är företagshälsan som anpassar sig efter era behov och önskemål.

Kontakta oss för att höra hur vi kan stötta just er verksamhet.