Om oss

Vision & mål

Nedan kan ni ta del av vår vision och de mål vi har.

Vår vision

Care Competence stödjer sina kunder i sina mål att öka sin lönsamhet. Genom ett metodiskt och kvalitativt arbetssätt bidrar vi till att skapa långsiktiga och hållbara strategier i personalfrågor kopplat till arbetsmiljö.

Vår vision är att vara en växande och personlig hälsa som arbetar produktionsnära. Vi vill med glädje röra oss mellan det förebyggande och främjande hälso- och arbetsmiljöarbetet såväl som att rehabilitera eventuell ohälsa.

Våra kvalitetsmål

Vårt mål är att skapa långsiktiga, nära kundrelationer. Genom en öppen dialog formar vi ett heltäckande koncept där våra tjänster skräddarsys för att möta varje kunds unika behov och uttalade förväntningar. 

 Vi står för evidensbaserade tjänster som utförs i överensstämmelse med etiska riktlinjer inom företagshälsovården.

Vi sätter och följer upp interna kvalitetsmål årligen. Vi är engagerade i ständiga förbättringar och genomför regelbundna kundundersökningar för att erhålla insikter om hur vi kan höja kvaliteten på våra tjänster. Detta återspeglar vårt engagemang för att kontinuerligt utveckla och förbättra vårt arbete med våra kunder i fokus.

Kundnöjdhet

Leveranssäkerhet

Lönsamhet

Vi är företagshälsan som anpassar sig efter era behov och önskemål.

Kontakta oss för att höra hur vi kan stötta just er verksamhet.