Undersök medarbetares hälsa, levnadsvanor och olika faktorer i arbetsmiljön för att förebygga ohälsa

Vår hälsa påverkas av bl a våra levnadsvanor, gener, personlighet samt omgivnings- och arbetsmiljö. Vi vet numera mycket om risk- och friskfaktorer, men det kan vara svårt att själv eller som arbetsgivare se hur olika faktorer samverkar, och vilka som går att påverka. Hälsoundersökning i arbetslivet hjälper medarbetare och arbetsgivare att beskriva hälso- och arbetssituationen med ett helhetsgrepp.

  • Deltagarna besvarar en hälsoenkät
  • Fysisk undersökning med mätning av blodtryck, puls, blodsocker, blodvärde, kolesteroler och synkontroll
  • Motiverande samtal om nuläge och hälsovision
  • Deltagaren får se sitt resultat på sitt hälsokonto
  • Resultat på gruppnivå till arbetsgivaren. Med hjälp av resultatet blir det enkelt att upprätta en handlingsplan för de områden som sticker ut
Beräknad tidsåtgång: ca 60 minuter