Medicinsk kontroll för handintensivt arbete eller fysiskt belastande arbete

Arbetsgivaren ska anordna för medicinska kontroller för arbetstagare som arbetar med handintensivt arbete (belastning av handleden, tex föremål som hålls i handen samtidigt som handleden roteras och vinklas från sitt medelläge) enligt 2019:3 26–28 §§ + bilaga 2 samt AFS 2012:2). Vid handintensivt arbete som pågår i mer än 4 timmar per dag ska en riskbedömning göras (rekommenderar hand-/armriskbedömningsmatris HARM gärna i kombination med matris som bedömer repetitiviteten såsom t.ex. KIM III) och vid framkommen risk för besvär blir de medicinska kontrollerna aktuella. 

Exempel på arbete som kan vara ett handintensivt arbete: montering eller isärtagning av komponenter, klippning, styckning, lokalvård, sortering eller paketering av produkter eller putsning/bearbetning av trä. Flertal maskinoperatörer har också handintensivt arbete. 

Beräknad tidsåtgång: ca 30 min.

Arbetsgivaren får en återrapportering på sambandsbedömningen mellan besvär och arbete samt rekommendation om ev fortsatta åtgärder. 

 

Om en riskbedömning visar att det är motiverat ska arbetsgivaren även anordna kontroll för de som utsätts för andra fysiskt belastande arbeten (80 § 2019:3).