Hr-specialist för operativt stöd i personalfrågor i den dagliga verksamheten. Ex. assistans med upprättande av personalhandbok, policy, lönekartläggning mm.