Att beräkna och förbättra maximal syreupptagning är därför värdefullt för både medarbetare och arbetsgivare. Att minska sjukfrånvaron är viktigt, men det är oftast en ännu större vinst för arbetsgivaren att öka medarbetarnas frisknärvaro. En viktig del för hög frisknärvaro är medarbetarens maximala syreupptagning. 

För t ex ett stillasittande arbete är rekommendationen en maximal syreupptagning på ca 35 ml/kg/min. I dag har varannan medarbetare en maximal syreupptagning lägre än 35 ml/kg/min. Det ger minskad effektivitet och produktivitet.

Syreupptagningen graderas i ett hälsoperspektiv och kan alltså kopplas till upplevd ork i både vardag och arbete. Därmed kan maximla syreupptagning användas som ett nyckeltal.

  • HPI Konditionstest på cykel inleds med en kort intervju
  • Deltagaren cyklar i 8 minuter
  • Deltagaren loggar in på sitt hälsokonto
  • Rapport på gruppnivå