Beteendevetare/ KBT hjälper till att synliggöra konflikter och utreder dem samt stöttar vid åtgärder av orsakerna till varför de uppstått. De främsta orsakerna till att konflikter uppstår brukar delas in i fyra kategorier; formella/strukturella problem, kommunikation, ledarskap och samt våra olika personligheter. Konflikthantering kan ske på individ, grupp och organisationsnivå. Timdebitering utifrån profession.