I samband med allvarlig händelse rekommenderas krisstöd till chefer och arbetstagare i syfte att minimera effekter för såväl individer som organisationen. Timdebitering utifrån profession och villkorsdel.