Medarbetarundersökning

Kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön genom en enkätundersökning. Utifrån svarsfrekvensen görs en riskbedömning i en handlingsplan. Om önskemål finns rekommenderas åtgärder utifrån fynden. Undersökningen kan med fördel användas som underlag för de mål som ska finnas för den psykosociala arbetsmiljön enligt AFS 2015:4.