Vi på Care Competence

Här kommer en målande presentation av oss som verkar inom Care Competence - tre anställda sköterskor och en organisationskonsult/HR-specialist samt våra två mest använda konsulter. Vi utgår från naturskön miljö på den vackra skärgårdsön Senoren i Karlskrona. Övriga professioner inom företagshälsan är handplockade och noga utvalda konsulter.

Ida Josefsson

Ida Josefsson
Specialistsjuksköterska

Ida är legitimerad sjuksköterska sedan 2009.
Hon har vidareutbildats sig med inriktning mot distriktssköterska samt företagssköterska (magisterexamen inom området arbetsliv och hälsa).
Hon har även utbildning av vård vid allergi, astma och kroniskt obstruktiva lungsjukdomar.
Hon har arbetat inom slutenvården och primärvården.
Ida påbörjade sin tjänst på Care Competence 2018.

Hon levererar inom rådgivning till arbetsledning avseende arbetsmiljöfrågor, sjukvårdsrådgivning, hälsokontroller, lagstadgade undersökningar, rehabiliteringar, utbildning och kartläggning av arbetsmiljö m.m. Hennes särskilda ansvarsområden är kvalitets- och utvecklingsarbete samt inköpsansvar utifrån hållbarhet och flexibel leverans.

Hennes främsta arbetsegenskaper är hennes färdighetskunskaper och starka drivkraft att omvandla tanke till handling - göra hur:et för vad:et! Detta passar särskilt väl i mötet med både arbetsledare som behöver stärkas i sin handlingsförmåga i rehab eller arbetsmiljöarbete såväl som för arbetstagare som behöver vägledning under hälsokontroller/riktade individinsatser, men också för Cares interna utvecklingsarbete. Hennes konkreta åtgärder och praktiska förmåga utgår från en omtanke för helheten och att bokstavligt talat vörda om det vissna - från människa och grupp till miljö (tänk: arbetsmiljö och klimat)!

0733-160 966
ida.josefsson@carecompetence.se

Linn Sundkvist

Linn Sundkvist
Specialistsjuksköterska & kvalitetschef

Linn är legitimerad sjuksköterska sedan 2009 och har vidareutbildning med inriktning mot distriktssköterska samt företagssköterska. Hon har arbetat inom slutenvården med erfarenhet av både medicinska, ortopediska och kirurgiska vårdavdelningar samt akutsjukvård. Linn påbörjade sin tjänst på Care Competence 2016 och har sedan dess specialiserat sig inom arbetsliv och hälsa genom en magisterexamen inom området.
Hon levererar inom rådgivning till arbetsledning avseende arbetsmiljöfrågor, sjukvårdsrådgivning, hälsokontroller, lagstadgade undersökningar, rehabiliteringar, utbildning och kartläggning av arbetsmiljö m.m. Hennes särskilda ansvarsområden är kvalitets- och utvecklingsarbete samt utbildningar anpassade efter kundens behov.

Hennes främsta arbetsegenskaper är hennes processtänk och konsekvensanalytiska förmåga samt hennes passion för pedagogik. Det tillsammans med hennes systemtekniska skills (hon har till exempel gjort uppdateringen av denna hemsida och är flink på Excel) passar särskilt bra vid skapande av utbildning såväl som för utvecklande av mallar/dokument inom arbetsmiljö- och kvalitetsarbete! Detta organisatoriska tänk kombinerar hon alltid med en omsorg för den enskilde individen. Och den pedagogiska förmågan går igen vid motiverande samtal under hälsokontroller/riktade individinsatser - att så förändringsberedskap är målet!

0733-434 458
linn.sundkvist@carecompetence.se

Camilla Bengtsson

Camilla Skoog
VD & SJUKSKÖTERSKA

Camilla kommer senast från akutsjukvården och arbetade där som sjuksköterska. Camilla har varierat sin yrkeserfarenhet mellan vården och bemanningsbranschen.
Inom bemanningsbranschen fokuserade hon på koordinering och försäljning gentemot vårdsektorn. Hon studerade till sjuksköterska vid Mittuniversitetet.
Camilla är sedan 2012, delägare och verksamhetschef i Care Competence. Hennes främsta ansvarsområden är att se till helheten, försäljning, medarbetare/konsulter, ekonomi och kundrelationer. Detta med fokus på att verksamheten bedrivs med kvalité och omtanke.

Hennes främsta arbetsegenskaper är hennes förmåga att koordinera uppdrag kombinerat med en kreativitet i att kunna nytänka samtidigt som hon kan förenkla - alltid med samma kundorientering och flexibilitet för helheten (från medarbetare, konsult, leverantör till kund). Hon ser möjligheterna, inte begränsningarna! Detta passar särskilt väl när beställda/önskade tjänster ska projektledas och fördelas på bästa sätt för alla inblandade. Camilla hjälper till att fånga bollarna i luften! Hon är en inspiratör som både vattnar och gror nya såväl som gamla kunders värdefulla behov!

0702-941 811
Camilla.Skoog@carecompetence.se

Patrik Skoog
HR-specialist & organisationskonsult

Patrik är utbildad beteendevetare med teknisk bakgrund och har de senaste 25 åren varit verksam som VD, HR chef, produktionschef, affärsområdeschef, fabrikschef och COO. Utöver det har han numera också "black belt" i Six Sigma och utbildats inom Kaizen LEAN (där aktiviteterna ständigt förbättras genom många små modifieringar). Han har helt enkelt lärt sig att produktionssäkra med ett kvalitativt förhållningssätt! Som konsult på Care kommer han att kunna erbjuda interima tjänster och kliva in som konsult under begränsad tid.

Hans främsta arbetsegenskaper är hans förmåga att finna strukturer och se flöden på ett övergripande sätt. Hans vision är att förenkla en process så att den ska fungera långsiktigt! Det handlar helt enkelt om att förstå hur allt hänger ihop och hur det bör hänga ihop. Detta varvar han med en passion för att stärka teamet, se deras värdefulla spetskompetenser och skapa commitment gentemot mål. Hans önskan är att motivera en grupp att känna ansvar och själva arbeta framåt med processerna. Han rationaliserar gärna bort sig själv, kan man säga! Patrik försöker integrera förutsättningar till jorden, och se till så att det gror och får möjlighet att växa i sig självt!

Mareike Fanken

Mareike Franken
leg. Fysioterapeut & stressterapeut

Mareike ha långvarig erfarenhet som leg. Fysioterapeut och stressterapeut ifrån olika länder (från Nederländerna, Tyskland, Norge till Sverige) och arbetsplatser (från sjukhus, äldrevård, rehabiliteringscenter till privat sektor och företagshälsovård).

Använder sig av effektiva verktyg inom stresshantering, NLP coaching (neurolingvistisk programmering) och av sjukgymnastiska behandlingsmetoder och gör ergonomisk översyn av arbetsplatsen. Använder i tillägg kropps- och öronakupunktur NADA (som förbättrar sömn, dämpa oro och ångest, lindra abstinenssymptom, irritabilitet och leder till ökat ro, harmoni och vitalitet). Har bland annat följande kompetens:

Leg. Fysioterapeut sedan 1998
Cert. Mindfulnessinstruktör (Mindfulness Based Stress Reduction MBSR)
Basal Kroppskännedom (Institutet för Basalkroppskännedom, Blendarp)
Cert. Cert. Business Communication Master Practitioner (Gothia Akademi Göteborg)
ICF Professional Certified Coach (PCC)Akupunktör (Scandinavian Collage of Acupuncture, Oslo)
Associate Certified Coach (ACC), cert. av International Coaching Federation (ICF)
NLP Coach (INLPTA)

Vi sätter stor stolthet i att samarbeta med en av Sveriges mest utbildade stressterapeuter!

Johan Rignell
Företagsläkare

Johan är specialist inom allmänmedicin sedan -88 samt företagsläkare. Han har tidigare drivit en husläkarmottagning i 9 år, och har därefter arbetat som distriktsläkare och företagsläkare. Johan har arbetat tillsammans med Care Competence sedan -13.

Johans främsta arbetsegenskaper är att han har förmåga att göra det komplicerande förståeligt. Han har en hög flexibilitet och uppskattar att kunna vara tillgänglig ute på ”fält”. Detta för att få en närhet till arbetsgivare och arbetstagare - helt enkelt arbetsplatsnära. Med hans mångåriga yrkeserfarenhet i kombination med sin kompetens har han en god förmåga att se hela människan så väl psykisk ohälsa som till fysisk skada. Johan har en vilja och strävan att kund ska få rätt insats på rätt vårdnivå som gynnar helheten och anpassar sig efter det enskilda företaget.

Christian Sturesson
Arbetsmiljöingenjör

Christian är utbildad arbetsmiljöingenjör, BAS-P och BAS-U sedan 2016. Han har sedan dess arbetat som arbetsmiljöingenjör inom företagshälsovård. Sedan tidigare har han även fem års erfarenhet på arbetsmiljöområdet i rollen som skyddsombud, huvudskyddsombud och regionaltskyddsombud inom livsmedelsindustrin.

Han hjälper allt från små, medelstora och stora företag med systematiskt arbetsmiljöarbete, utbildningar, olycksutredningar, skyddsronder, skyddskommittémöten, ergonomiska riskbedömningar, riskbedömningar gällande fysiska arbetsmiljörisker och yrkeshygieniska mätningar så som buller, vibrationer och damm, mm. Kunderna är allt från tillverkningsindustri till mer administrativa arbetsplatser.

Hans främsta arbetsegenskaper är hög tillgänglighet, snabb återkoppling och fokus på lösningar som ska fungera i kundens verksamhet. Alla har rätt till en bra arbetsmiljö!

Marie Lendic
Socialpedagog och KBT-terapeut

Marie är socialpedagog  med vidareutbildning  i KBT steg 1, schematerapi och Återfallsprevention. Hon har arbetat  med i människor i förändringsprocesser sedan 1988 då hon började inom psykiatrin.

Hon har erfarenhet från att ha arbetat med missbruksvård, ungdomar med riskbeteenden och familjebehandling.

Certifierad handledare för Radical Collalaboration, LIFO och Harrison Assessment.

Marie är en av Care Competence konsulter, som vi sedan en trogen tid stolt kan presentera för våra kunder, och driver företaget KBT Blekinge.

Jan Thorell
Ergonom

Jan har under största delen av sin yrkeskarriär riktat in sig på att främja en god samhällshälsa. Allt började med ett genuint intresse för idrott och fysisk aktivitet. Med åren väcktes intresset att kunna hjälpa andra människor att må bättre vilket resulterade i en examen i idrott & hälsa vid LHS och Sthlm:s Universitet samt en massörutbildning. Efter ett par år satte emellertid en steloperation i ländryggen stopp för läraryrket och en ny vändning kom efter att ha utbildat sig till ergonom. Jan har under de senaste 14 åren arbetat som ergonom med inriktning mot arbetsgivare och deras möjlighet att få en bättre arbetsmiljö för sina medansvariga och dess verksamhet. Detta genom adekvat kunskap och rätt förutsättningar. Detta syns inom hans kompetensområden; individanpassning av arbetsplatsanalyser med tillhandahållande av ergonomiska hjälpmedel där så behövs, HARM-analyser samt föreläsningar inom ergonomi.

Tack vare Jans erfarenhet och sakkunnighet, fingertoppskänsla och service skapas en trygghet som bygger på gemensamt ansvar och förtroende. Vi är glada att ha honom ombord!

Jenny Fagrenius
Leg. psykolog & psykoterapeut

Jenny är leg psykolog och leg psykoterapeut med inriktning KBT. Hon har även steg 1-kompetens i PDT samt vidareutbildning i Schematerapi. Jenny har arbetat sedan 1997 och har gedigen erfarenhet av företagshälsovård, primärvård , vuxenpsykiatri och skola. Jenny driver företaget Psykolog- och Psykoterapimottagning Jenny Fagrenius AB och erbjuder då främst psykoterapi. Kriser, stressproblematik, ångest och depression är några av de vanligaste orsakerna till kontakt. Jenny erbjuder även handledning enskilt och i grupp, grupp- och organisationsutveckling samt neuropsykologiska utredningar. Jenny möter människor i alla åldrar; vuxna, ungdomar och barn/föräldrar är varmt välkomna! Vi är därför glada och helt tryggade med att ha henne arbetandes även för oss på Care.

Sofia Allberg
KBT-terapeut, diplomerad Mindfulnessinstruktör och socionom

Sofia är utbildad Socionom med vidareutbildning i KBT steg 1 och mindfulness. Hon har arbetat med samtalsterapi i över 10 år och driver samtalsmottagningen Samtala i Kalmar. Hon driver även företaget Moodhero AB som erbjuder forskningsbaserade onlinekurser för mental hälsa. Sedan tidigare har Sofia erfarenhet av att ha arbetat med psykisk hälsa inom primärvård och psykiatri. Hon har även arbetat som chef inom både privat och kommunal verksamhet, vilket gör att hon har god insyn och förståelse för både arbetstagarens och arbetsgivarens roll i en rehabiliteringsprocess.

Sofia är det senaste tillskottet i Care-familjen!

Samtliga professioner

Som kund hos oss har du en personlig kontaktperson på Care som sköter kommunikationen och koordinationen med våra specialister.

Hälsa

Företagssköterska
Sjuksköterska
Företagsläkare
Stressterapeut
Beteendevetare
Psykolog
Terapeut (KBT)
Sjukgymnast
Cert. Massageterapeut
Naprapat

Arbetsmiljö & personalfrågor

Företagssköterska
Arbetsmiljöingenjör
Yrkeshygieniker/tekniker
Ergonom
Brandskyddskoordinator (CFPA
)
Organisationskonsult
Hr on demand

Utbildning

Sker utifrån lämplig profession inom valt ämnesområde

Kontakt

Care Competence AB
Norreviksvägen 12
373 54 Senoren
070-294 18 11

Hitta hit!

Fyll i koden: captcha