Spirometri är ett utandningstest som mäter framförallt lungfunktionens volym och flöde. Spirometri är bästa sättet att fastställa om det är en obstruktiv (förträngning i luftrören) eller restriktiv (minskad vitalkapacitet) lungsjukdom (tex.  KOL, lungfibros).

Rekommenderas som tillägg till de arbetslivsinriktade hälsokontrollerna för exempelvis svetsare, dammexponerade (exempelvis ventilationstekniker och markanläggare) och målare. Observera att om målaren utsätts för lack krävs istället tjänstbarhetsintyg för arbete med kemiska produkter eller om de dammexponerade utsätts för asbest alternativt annat fibrosframkallande damm krävs tjänstbarhetsintyg för arbete med fibrosframkallande damm.

Beräknad tidsåtgång: 30 min med sköterska. Tid för konsultation av resultat med astmasköterska eller läkare tillkommer vid medicinskt behov.