Tjänster & Produkter

Sickan – ett komplett sjukfrånvarostöd

Care rådger och analyserar statistik – Ni får översikt i realtid.

Effektivare från- & närvarohantering

  • Hantera din organisations sjukfrånvaro
  • Personal erhåller rådgivning vilket resulterar i kortare sjukperioder
  • Underlätta produktionsplanering och sjukadministration
  • Tillgång över organisationens sjukfrånvaro
  • Care Competence (CC) egen personal rådgiver vilket effektivisera rehabiliteringsprocess

Arbetsgång

  • Medarbetare anmäler närvaro-frånvaro via webben alternativ ringer in till ett specifikt nummer. CC och arbetsledare får mail (sms, om det önskas) omgående.
  • Ansvarig sjuksköterska på CC kontaktar medarbetaren för att ge sjukrådgivning (under dag 1) och beräknar förväntad återkomstdatum.
  • Arbetsledare får ytterligare information från CC så fort medarbetaren har kontaktats. Vad som har hänt, beräknad återkomst och eventuell relevant problematik.
  • Om medarbetaren inte har friskanmält sig vid förväntat datum för återkomst, kan CC kontakta medarbetare för att utröna ev. förlängning, om så önskas. Arbetsledare uppdateras.

För ytterligare information och demonstration, kontakta oss.

Vi är företagshälsan som anpassar sig efter era behov och önskemål.

Kontakta oss för att höra hur vi kan stötta just er verksamhet.